ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ:

1. Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΗΓΑ του Ανδρέα και της Άννας, με αδτ ΑΕ 581639 Τ.Α. Γλυκών Νερών Αττικής.

2. Του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Βασιλείου και της Μαρίας, με αδτ ΑΙ 768311 Υ.Α. Πύργου Ηλείας.

3. Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΝΙΟΥ του Αθανασίου και της Ευτέρπης, με αδτ ΑΗ 379258 Τ.Α. Καβάλας

4. Του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ του Πέτρου και της Γαληνής, με αδτ Π 398955 Τ.Α. ΙΣΤ΄ Αθηνών.

5. Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΑΡΑ του Ιωάννου και της Αγγελικής, με αδτ ΑΙ 625766 Α.Τ. Περιστερίου.

6. Της ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΣΑΛΑΜΑΝΗ του Ευστρατίου και της Ρόζας – Μαρίας, με αδτ ΑΒ 763749 Υ.Α. Πύργου Ηλείας.

Αξιότιμε κύριε Εισαγγελεύ,
Σας γνωστοποιούμε με την παρούσα την ίδρυση από εμάς πολιτικού κόμματος με το όνομα : «ΛΑΪΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ» (και συγκεκομμένα «Λ.Ε.Π.ΕΝ.»), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, αλλά πρόκειται να ασκεί τη δραστηριότητά του σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια και σε κάθε χώρα του εξωτερικού όπου ζουν και δραστηριοποιούνται Ελληνίδες και Έλληνες, η δε ακριβής διεύθυνση της έδρας του κόμματος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου.

Έμβλημα του Κόμματος είναι το κάτωθι:

Περιγραφή εμβλήματος: Ενωμένοι αρχαίοι ελληνικοί μαίανδροι κυανού χρώματος σε λευκό φόντο, που σχηματίζουν κύκλο, εντός του οποίου απεικονίζεται φλόγα, η οποία σχηματίζεται από τρεις άνισες σιγμοειδείς καμπύλες η προς τα επάνω απόληξη των οποίων εκτείνεται από τα δεξιά προς τα αριστερά. Η μεγαλύτερη αυτών κείται πρώτη αριστερά και είναι χρώματος κυανού, η μεσαία είναι χρώματος κόκκινου και η μικρότερη χρώματος κυανού. Ο κύκλος περικλείεται από δύο σειρές λέξεων, η πρώτη εκ των οποίων βρίσκεται στο επάνω ημισφαίριο και αποτελείται από τις λέξεις του τίτλου «ΛΑΪΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» με διάκενο μεταξύ τους, με κεφαλαία γράμματα χρώματος μαύρου, η δε δεύτερη βρίσκεται στο κάτω ημισφαίριο και αποτελείται από τις λέξεις του τίτλου «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ», με διάκενο μεταξύ τους, με κεφαλαία γράμματα χρώματος κυανού, σε εμφανώς μικρότερη γραμματοσειρά.
Από την ίδρυση του Κόμματος και για το πρώτο έτος μετά από αυτή, Πρόεδρος του Κόμματος ορίζεται ο εξ ημών των ιδρυτών Χρήστος Ρήγας του Ανδρέα.
Η οργάνωση και η δράση του κόμματος εξυπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, σέβονται και υπηρετούν το Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους.

Σας υποβάλλουμε, επίσης, το Καταστατικό – Ιδρυτική Διακήρυξη του Κόμματος, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και την Ιδρυτική (πρώτη Διοικούσα Επιτροπή), καθώς και από διακόσιους πολίτες με δικαίωμα ψήφου και παρακαλούμε για τα νόμιμα.

Αθήνα, 22/12/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ